• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Impressum

Provozovatel internetových stránek / osoba odpovědná za obsah:   
Hosting & Webdesign:
Název:
Freundeskreis Bauernbefreier
HANS KUDLICH e.V.
Systemmarketing       GmbH
I N T E R N E T S E R V I C E
Předseda:Walter KudlichStephan Dittrich
Ulice:
Haydnstr. 14Blütenweg 5a
PSČ/místo:
84489 Burghausen84518 Garching a. d. Alz
Země:NěmeckoNěmecko
Telefon:+49 (0)8677 5112+49 (0)8634 984179
Telefax:+49 (0)8634 984203
E-Mail:info@hans-kudlich.euinfo@systemmarketing.de
Internet:www.hans-kudlich.euwww.systemmarketing.de
 
Odpovědnost za správnost obsahu stránek

Obsahy textů byly vytvořeny s nejlepším vědomím a svědomím. Provozovatel internetových stránek nepřebírá odpovědnost za správnost, úplnost, aktuality a kvalitu poskytovaných informací. Vyskytnou-li se škody jakéhokoliv druhu v souvislosti s použitím nebo využitím  informací, které jsou k dispozici, vylučují se nároky na uplatnění odpovědnosti. Při porušení práva  bude odpovědnost stanovena od doby zjištění konkrétního porušení práva. Obsahy, kterých se porušení práv bude týkat, budou po jejich zjištění  ihned odstraněny.

Odpovědnost za link

Provozovatel internetových stránek nepřebírá odpovědnost za přímé nebo nepřímé externí linky. Za jejich obsah zodpovídá vždy příslušný uživatel nebo poskytovatel. V době vytvoření internetových stránek byly linky prověřeny a porušení práv nebylo zjištěno.  Je nemožné prověřovat trvale externí linky. V případě oprávněného zjištění porušení práva budou příslušné linky ihned odstraněny.

Autorské právo

Veškerý obsah těchto internetových stránek podléhá autorskému právu. Použití obsahu nebo jeho částí není přípustné, vyžaduje se souhlas provozovatele stránek. To platí rovněž pro autorská práva třetí osoby. V případě protiprávního jednání si poskytovatel služby vyhrazuje právo na jeho oznámení.  Vyskytne-li se i přes veškerá preventivní opatření porušení autorských práv, žádáme o oznámení této skutečnosti. V případě oprávněného zjištění porušení práv budou příslušné obsahy neprodleně odstraněny.

Ochrana osobních dat

Na našich internetových stránkách máte možnost kontaktovat uvedené osoby prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailové adresy, poštou nebo osobně. Údaje podléhají ochraně osobních dat, tzn. údaje, které tyto osoby obdrží nebudou bez jejich předchozího souhlasu poskytnuty třetí osobě.