• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Buchau bei Luditz / 364 71 Bochov

Pomník Hanse Kudlicha v Bochově u Žlutic
Pomník Hanse Kudlicha v Bochově u Žlutic

Lage von BuchauBochov, obklopen Slavkovským lesem, Doupovskými horami a Tepelskou vrchovinou, je město se zhruba 2000 obyvateli. V tomto městě stál pomník věnovaný císaři Josefovi II., jak již napovídá podstavec Kudlichova pomníku. Pomník císaři zhotovený sochařem Wilfertem z Chebu byl zřízen 1902 za podpory tovaryšského spolku „Jednota“. Když musel být tento pomník po první světové válce demontován a 05.06.1923 odstraněn, byl uložen v městském muzeu.

Zůstavší podstavec císařova pomníku se stal základním kamenem pro pomník, který uctíval osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha. Na podstavci byla umístěna plná busta, kterou vytvořil karlovarský sochař Hugo Uher. Pomník byl nakonec po dlouhém čekání 07.06.1925 slavnostně odkryt. Text s věnováním zněl: „Osvoboditeli sedláků Dr. Hansi Kudlichovi“. Busta stála 7.000 korun a byla financována spolkem zemědělců a okresním zemědělským spolkem.
Busta byla po roce 1945 odstraněna, podstavec zbourán v šedesátých letech minulého století.


Tato stránka vznikla 02.06.2011. Poslední aktualizace:

 

Prameny:

  • Kudlich, Jörg: Kudlich-Denkmäler und Gedenkstätten im Sudetenland und in Niederösterreich. In: Stangler, Gottfried (Hrsg.): Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich (Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17. Mai - 22. Juni 1983). Wien 1983, S. 146-149.
  • Bochovský zpravodaj 4/2004, S. 7.
  • Státní okresní archiv Karlovy Vary (Staatliches Bezirksarchiv Karlsbad), Die Chronik der Stadt Buchau.

Původ fotografie:

  • Foto eines Denkmals. Aus der Sammlung von Jörg Kudlich.