• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Braunau / 550 01 Broumov

Náčrtek pomníku císaře Josefa II. v Broumově – „císařský“ podstavec se stal součástí Kudlichova pomníku
Náčrtek pomníku císaře Josefa II. v Broumově – „císařský“ podstavec se stal součástí Kudlichova pomníku

Lage von BraunauNa přiložené kresbě je k vidění památník císaře Josefa II. v Broumově, který byl dočasně upraven na Kudlichův pomník.

Josef II. (1741-1790) byl u svých poddaných velmi oblíben díky svým patentům, které ulehčily tehdy ještě středověký život většiny obyvatel. Proto byl také nazýván „císařem prostého lidu“ nebo „selským císařem“. Roku 1879 vyhlásily Litoměřické noviny ke stoletému výročí císařova nástupu na trůn v květnu pamětní den rakouského hospodářství a vyzvaly k výstavbě památníků. Výzvu však uposlechli především městští němečtí liberálové a nacionalisté, kteří se na tehdejší politické scéně cítili zatlačeni do defenzívy. Na Josefa II. pohlíželi jako na svůj symbol, což vyjádřili označením „Josef Němec“. S tímto politickým podtónem rostlo nadšení pro „selského císaře“ ve městech místo na vesnicích. Některá města se rozhodla pořídit si vlastní sochy, jiným pak stačila méně náročnější varianta. Využila nabídku hraběcí umělecké slévárny v Blansku/Morava, která prováděla sériovou výrobu litinových soch. Pro pomník tohoto druhu se rozhodli Broumovští, byl odhalen 02.09.1881 v areálu vrchní brány. Socha císaře měřila 2,5 m. Stála na třístupňovém podstavci, na němž byla připevněna bronzová deska s nápisem „Josef II“. Levá noha byla mírně vysunuta dopředu, pravá ruka v bok a v druhé ruce se nacházel patent s nápisem „zrušení nevolnictví“. To všechno bylo obehnáno litinovým plotem.

Na financování se podílely obce okresu Broumov. U odhalení zpíval sbor „Broumovský Orfeus“ a také Menhartický a Křinický sbor. Kromě toho byla vyražena pamětní medaile s ražbou „Od Broumovských sedláků“.

Po založení ČSR bylo pohlíženo na zřízení pomníku císaře Josefa II. – „panovníka poněmčování a centralizování“ – skutečně jako na politicky motivovaný a národní program. Obzvláště radikální legionáři a členové Sokolu byly přesvědčeni, že symboly připomínající starý řád musí být odstraněny. Rovněž broumovský pomník byl postihnut, dle některých pramenů již v roce 1918, podle jiných v roce 1923. Nebyl však zničen, nýbrž přestavěn a uschován do bezpečí. Ponechaný sokl se zachoval jako podstavec pro vázu a nápis „Josef II.“byl zakryt pamětní deskou Hanse Kudlicha. V roce 1923, 100 let po Kudlichově narození, ještě nedlouho po jeho smrti, se smělo mluvit o jeho zásluhách. Lid ho nazýval stejně jako Josefa II. „osvoboditelem sedláků“.

Náměstí, na kterém byla uctěna Kudlichova památka, se jmenovalo během první republiky „Kudlichovo náměstí“.

Pomník císaře Josefa II, který byl uschován na jednom dvoře, se však vrátil ještě zpět na své místo. Při jeho slavnostním znovuodhalení 06.11.1938 bylo jeho politické poselství potvrzeno, a tak byl pak po druhé světové válce definitivně odstraněn. Není známo, kdy přesně, kým a jakým způsobem.


Tato stránka vznikla 02.06.2011 . Poslední aktualizace:

 

Prameny:

  • Kudlich, Jörg: Kudlich-Denkmäler und Gedenkstätten im Sudetenland und in Niederösterreich. In: Stangler, Gottfried (Hrsg.): Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich (Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17. Mai - 22. Juni 1983). Wien 1983, S. 146-149.
  • Hecht, Walter: Denkmal Kaiser Josefs II. In: Braunauer Rundbrief, 5/2007, S. 370-371.

Obrazový materiál:

  • Skizze eines Josef II. Denkmals. Entnommen: Hecht, Walter: Denkmal Kaiser Josefs II. In: Braunauer Rundbrief, 5/2007, S. 370.