• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Böhmisch Leipa / 470 01 Česká Lípa

Pomník Hanse Kudlicha v České Lípě před Augustiánským klášterem
Pomník Hanse Kudlicha v České Lípě před Augustiánským klášterem

Lage von Böhmisch LeipaOdrazí-li se tok dějin na některém z pomníků za uplynulých 130 let, pak je to jistě pomník nacházející se v České Lípě.

Náměstí před bývalým Augustiánským klášterem a bazilikou Všech Svatých neslo původní název Nový trh. Náměstí bylo přejmenováno na Josefovo náměstí, když v roce 1882 byla na podstavci vytvořena mohutná bronzová busta císaře Josefa II. Tento pomník měl být poctou císaři Josefu II. (1741-1790) za toleranční patent, který zahrnoval i zrušení nevolnictví od 01.11.1781. Ovšem po první světové válce, kdy vzniklo Československo, byla v roce 1919 busta císaře odstraněna. Německý lid požadoval obnovení původního stavu, to znamenalo navrácení busty roku 1920 na původní místo. Zde setrvala až do roku 1923, kdy byla navždy odstraněna.

Na podstavci ze kterého byl císař odstraněn, byl na počest osvoboditeli sedláků dne 22.05.1923 vystaven pluh. Na pamětní desce se objevil následující text: „Na památku podnětu, vyvolaného před 75 lety osvoboditelem sedláků Dr. Hansem Kudlichem bylo dosaženo zrušení roboty, čímž byly odstraněny poslední zbytky nevolnictví venkovského lidu“. V roce 1945 byl pomník zbourán, nezůstala po něm žádná stopa. Dodatek: poté co bylo náměstí „Nový trh“ přejmenováno na „Josefovo náměstí“ a pak na „Kudlichovo náměstí“, dostalo od roku 1945 název „Komenského náměstí“ a od roku 1982 náměstí Osvobození.

V roce 1982 byla na toto náměstí přemístěna socha ruského vojáka, která byla v roce 1989 opět odstraněna. Dnes na tomto místě stojí památníky připomínající osvobození v roce 1945 a boje československých legionářů za první světové války.


Tato stránka vznikla 30.05.2011. Poslední aktualizace:

 

Prameny:

  • Kudlich, Jörg: Kudlich-Denkmäler und Gedenkstätten im Sudetenland und in Niederösterreich. In: Stangler, Gottfried (Hrsg.): Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich (Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17. Mai - 22. Juni 1983). Wien 1983, S. 146-149.
  • Brief: Občanské sdružení Drobné památky severních Čech, 28.09.2004.

Obrazový materiál:

  • Foto eines Denkmals. Entnommen: Brief von Občanské sdružení Drobné památky severních Čech, 28.09.2004