• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Qualisch / 542 11 Chvaleč

Position von Qualisch

Pomník Hanse Kudlicha ve Chvalči na Trutnovsku byl odhalen 20. července 1930. Stejně jako pomník v Markoušovicích měl charakter pyramidy z nashromážděných kusů araukaritu (zkamenělého dřeva), na niž byla umístěna žulová deska s Kudlichovým reliéfem a nápisem. Prozatím se nepodařilo najít dobovou fotografii pomníku, takže neznáme text na pamětní desce. Finanční prostředky byly získány sbírkou mezi členy Svazu zemědělců a Zemědělského spolku.

Slavnosti odhalení se zúčastnily všechny místní spolky. Slavnostní řeč pronesli Richard Schmidt (předseda výboru pro výstavbu pomníku) a Franz Weisser z Otovic (bývalý poslanec za Svaz zemědělců).

Pomník se zachoval do dnešních dní, ale po roce 1945 byla vyměněna pamětní deska – podle nynější je věnován obětem II. světové války.

GPS místa pomníku: 50°35'34.205"N, 16°2'30.805"E


Tato stránka vznikla 19.11.2012. Poslední aktualizace

 

Prameny:

  • Státní okresní archiv Trutnov, fond Místní národní výbor Chvalec, kniha c. 2
  • Státní okresní archiv Trutnov, fond Archiv obce Chvalec, kniha c. 4

Puvod fotografie:

  • 3 Fotos eines Denkmals mit Widmungstafel, 2012. Pavel Kladiwa.