• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Seitendorf bei Zauchtel / 742 47 Hladké Životice

  • Altes Foto vom ehemaligen Kudlich-Denkmal in Seitendorf bei Zauchtel
  • Übrig gebliebener Sockel des zerstörten Kudlich Denkmals

Lage von SeitendorfJak uvádí kronika Hladkých Životic, podnikli sedláci roku 1770 řádnou vzpouru a střetli se s ozbrojenými zámeckými čeledíny. Z tohoto boje vyšli sedláci jako poražení a vůdcové povstání museli počítat s vězením. Deputace sedláků se vydala do Vídně, aby u císařovny Marie Terezie vydobyla přímluvu. Ačkoliv bylo jejich trýznění o něco zmírněno, museli všichni později těžce trpět.

Všichni byli oprávněně hrdí na to, že to byl právě syn jejich vlasti, který roku 1848 osvobodil rakouské sedlácké stavy z jejich stoletého zotročení a tím dokončil osvobozenecké veledílo, které započal již císař lidu - Josef II.

Tak vystavěli obyvatelé Hladkých Životic svému osvoboditeli Dr.Hansi Kudlichovi, synu slezského sedláka z Úvalna u Krnova, věčný pomník. Dne 7. července 1912 byl slavnostně otevřen Skupinou mládeže "Eiche" ("Dub") patřící pod Spolek Němců na severní Moravě. Předsedou byl tehdy sedlák Gustav Zeisberger, starostou obce pan Oberpostmeister a rychtářem Viktor Liebscher.

Prostředky na výstavbu pomníku obstaral Spolek mládeže z darů a tanečních i divadelních představení. Pomník stál 2.800 rakouských korun. Kámen na výstavbu pomníku (podstavce) byl dovezen z Kudlichova rodiště, z Úvalna u Krnova. Jeho opracování provedl kameník pan Tutewohl z Nového Jičína. Kudlichova busta byla obdržena z Vídně. Místo pro výstavbu pomníku poskytl mlynář Rudolf Blosch.

U příležitosti slavnostního odhalení pomníku byla zorganizována velká oslava konaná na louce. 600 zpěváků z blízka i daleka zpívali chvalozpěvy a celá akce se nesla v Kudlichově duchu a to v podobě shromáždění přátel.

Na podstavci stál nápis: "Osvoboditeli sedláků Hansi Kudlichovi" a "Spolek mládeže "Eiche" 1912".

Železný plot kolem pomníku zřídila roku 1933 firma Fiedler z Nového Jičína.

V roce 1945, po druhé světové válce, byl tento "věčný pomník" zničen: busta ležela rozbitá v blízkosti mlýnského náhonu a úlomky podstavce najdeme v Hladkých Životicích ještě dnes, ovšem na jiném místě.


Tato stránka vznikla 09.07.2011.

 

Prameny:

  • Kudlich, Jörg: Kudlich-Denkmäler und Gedenkstätten im Sudetenland und in Niederösterreich. In: Stangler, Gottfried (Hrsg.): Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich (Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17. Mai - 22. Juni 1983). Wien 1983, S. 146-149.
  • Schenk, Bruno: Das Kudlich-Denkmal in Seitendorf bei Fulnek. In: Ortschaftsrat Seitendorf bei Fulnek (Hsrg.): Heimatgedenkbuch Seitendorf bei Fulnek im Kuhländchen, 1997, S. 260-261.
  • Deutsche Volkszeitung für den Neutitscheiner Kreis, 13.07.1913.

Původ fotografie:

  • Historisches Foto eines Denkmals mit Büste. Aus der Sammlung von Jörg Kudlich.
  • Foto eines zersprungenen Sockel eines Denkmals, 2006. Petr Bill.