• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Ober Paulowitz bei Hotzenplotz / 793 99 Liptaň - Horní Povelice

Denkmal in Ober Paulowitz bei Hotzenplotz

Lage von Ober PaulowitzMalá vesnička Horní Povelice je dnes součástí obce Liptaň a rozprostírá se ca 4 km východně od Liptaně.

Je překvapivé, že vesnice s 300 obyvateli zřídila H. Kudlichovi pomník, a to pomník, který byl osvoboditeli sedláků postaven cíleně a existuje dodnes. Návrh pomníku pochází od bratrů Kurta a Gerharda Wagnera, synů ředitele školy p.Wagnera, který působil v Horních Povelicích během dvacátých let. Kameníky se jeho synové vyučili nedaleko města Jeseník. Gerhard Wagner pracoval ponejvíce s mramorem, a proto do pomníku zapracoval reliéf s osvoboditelem sedláků a zasadil desku s věnováním. Text s věnováním zněl: "Na věčnou vzpomínku osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha" a jako dodatek stálo: "Němče, neohýbej svoji šíji!" Slavnostní odhalení se konalo v neděli 30.září 1928 ve dvě hodiny odpoledne. Oznámení v novinách ze dne 20.09.1928 poukazuje na to, že pamětní projev pronese pan prezident Adolf Groß a slavnostní řeč poslanec Otto Halke. Hned po oslavě se měly konat koncerty a večer pak taneční "věneček" v sálech pánů Josefa Schöfera a Antonína Mihatscheho. Závěrečná věta v novinovém článku zněla: "Každý národně uvědomělý se dostaví na počest H.Kudlicha."

Za to že pomník překonal období po druhé světové válce bez závažných škod, vděčí svému nenápadnému umístění na vesnici nikoliv ve středu města. V případě Horních Povelic měl kromě toho počet obyvatel klesající tendenci, počet obyvatel klesl z 412 v roce 1900 na 31 v roce 2001.

V roce 2005 mohl být stále stojící pomník obnoven a při té příležitosti byla do pomníku zasazena nová deska s věnováním. Slavnostní znovuotevření - tentokrát s církevním požehnáním - se konalo 14.září 2005.

Opatření provázející renovaci mohl "Spolek přátel osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha e.V." provést pouze za dobrotivého souhlasu a s vyjádřením důvěry obce Liptaň. Srdečné poděkování přísluší proto panu starostovi Františku Tománkovi, který jménem obce přislíbil nadále pečovat o památník a jeho okolí. Poděkování patří rovněž knězi z Liptaně Pavlu Zachrlovi, předsedovi sdružení Heimatkreis Krnov Kurtu Schmidtovi, a v neposlední řadě Mgr.Ludmile Čajanové za její výpomoc s tlumočením.

GPS-umístění pomníku: N50°13'17.974" E17°38'48.367"

  • Hans Kudlich Denkmal in Ober Paulowitz bei Hotzenplotz
  • Hans Kudlich Denkmal in Ober Paulowitz bei Hotzenplotz

Tato stránka vznikla 05.07.2011.

 

Prameny:

  • Kudlich, Jörg: Kudlich-Denkmäler und Gedenkstätten im Sudetenland und in Niederösterreich. In: Stangler, Gottfried (Hrsg.): Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich (Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17. Mai - 22. Juni 1983). Wien 1983, S. 146-149.
  • Deutsche Landpost, 20.09.1928.
  • Mihatsch, O.: Schloss Ober Paulowitz: In: Biedermann, Heimo (Hrsg.): Pfarrbriefe für das Dekanat Hotzenplotz und Umgebung, Band 1 (1946-1970). Königswinter 2003, S. 396.
  • Befragung Verwandter der Steinmetz-Brüder Wagner: Gertrud Wagner – Rotraud Breyer, 25.02.2005.

Původ fotografie:

  • Historisches Foto Kudlich-Denkmal in Ober Paulowitz. Entnommen: Biedermann, Heimo (Hrsg.): Pfarrbriefe für das Dekanat Hotzenplotz und Umgebung, Band 1 (1946-1970). Königswinter  2003, S. 621.
  • Foto eines schadhaften Reliefs, 2005. Foto eines renovierten Denkmals, 2005. Walter Kudlich.