• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Obersandau bei Eger / 354 93 Dolní Žandov - Horní Žandov

Horní Žandov: Odhalení Kudlichova pomníku v roce 1935
Horní Žandov: Odhalení Kudlichova pomníku v roce 1935

Lage von ObersandauV malé obci s ca. 350 obyvateli se nacházel pomník Hanse Kudlicha. V kronice "Mariánských lázní" lze o pomníku vyčíst: "V roce 1935 zřídil Německý svaz mládeže Horního Žandova pomník Hanse Kudlicha na památku osvoboditele sedláků od poddanství. Pomník se nacházel na ulici naproti školy.Na zhotovení pomníku byl dovezen velký žulový bludný balvan z císařského lesa. Do kamene byla zapuštěna bronzová busta Hanse Kudlicha, a vytesáno jméno osvoboditele sedláků. I tento pomník byl předán do péče obce.

Tento Kudlichův pomník byl zřejmě po druhé světové válce zbourán a tím zapomenut, až Jindřich Janovský – nic netušící – koupil půdu pro svoji bio farmu v Horním Žandově. Areál se nacházel v žalostném stavu – všude bylo mnoho houští. Pak ale nalezl na svém pozemku získaném od státu pomník. Jindřich Janovský zahájil společně s místními idealisty rekonstrukci a obnovu pomníku. Větší část nákladů za obnovení pomníku uhradil Jindřich Janovský ze svého a část zaplatila místní obec. Tak mohl být nakonec obnovený Kudlichův pomník za přítomnosti více než tuctu obyvatel a pozvaných hostů znovu slavnostně odhlaen dne 17.11.2007. Ve slavnostní řeči prokázala úctu a respekt krajská radní paní Ellen Volavková těm, kteří se podíleli na obnově pomníku. Právě oni, když opravovali takový pomník, staví na jednotě jejich země. Podobně se vyjádřil Jindřich Horáček, vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Český les a poukázal na to, že krajina byla vytvořena prací sedláků a ukázalo se, že rolníci a obce a okresy hledali a nalezli kořeny svých dějin. Mezi hosty se objevil i spisovatel Vladimír Páral. "Je dobře, že pomník stojí zde. Někdo by sice mohl argumentovat, že tento pomník je nepotřebným luxusem. Je ale krásný. Horní Žandov má to, co mají jiné obce ve světě: Paříž má Eifellovu věž, New York má Sochu svobody a Horní Žandov má svůj Kudlichův pomník." prohlásil spisovatel.

GPS místa pomníku : N50°0'18.039" E12°33'13.209"


Tato stránka vznikla 16.08.2011.

 

Prameny:

Původ fotografie:

  • Historisches Foto mit Festgesellschaft. Entnommen: May, Josef: Marienbad - Der Weltkurort mit den Gemeinden des Landkreises. Ein Heimat- und Ortsbuch, Band 2. Geisenfeld, 1977, S. 844.