• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Jägerndorf / 794 01 Krnov

Ehemaliger Kudlich-Brunnen in Jägerndorf

Lage von JägerndorfV roce 1888 přicestoval z USA Dr. Hans Kudlich, aby ještě jednou navštívil svou vlast, Rakousko a svou milovanou rodnou zemi Slezsko. Vyhnance na rakouské půdě všude hojně uctívali. I Krnov se připravoval na přijetí svého slavného rodáka a rozhodl, že na jeho počest zřídí v městských sadech Kudlichovu fontánu, která měla být zprovozněna za přítomnosti samotného Kudlicha. To se stalo za účasti obrovského množství lidí z města a vlasti během slavností dne 23. září 1888. Kudlich vyslovil ve své strhující řeči svůj dík za okázalé přijetí a požádal přítomné, aby nezlomně upevnily myšlenky císaře Josefa a rok 1848, neboť by bylo vhodné vytvořit z Rakouska kulturní stát.

Kudlichova fontána se nacházela naproti tělocvičny v městských sadech, nedaleko pomníku císaře Josefa a byla zhotovena z čediče a bludného balvanu z nedalekého okolí, na níž se nacházela  pamětní tabule s následujícím věnováním: "Hansi Kudlichovi, osvoboditeli sedláků věnováno dne 23. září 1888." V dnešních městských sadech v Krnově lze nalézt zbytky fontány.


Tato stránka vznikla: 07.06.2011. Poslední aktualizace 02.12.2012.

 

Prameny:

  • Kudlich, Jörg: Kudlich-Denkmäler und Gedenkstätten im Sudetenland und in Niederösterreich. In: Stangler, Gottfried (Hrsg.): Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich (Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17. Mai - 22. Juni 1983). Wien 1983, S. 146-149.
  • Schulig, Heinrich: Ein Heimatbuch für die Bezirke Jägerndorf und Olbersdorf. Troppau 1923, S. 334.
  • Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově (Staatliches Bezirksarchiv in Freudenthal mit dem Sitz in Jägerndorf), Archiv der Stadt Krnov, Inventarnummer 1097, Kart. 692.

Původ fotografie:

  • Historisches Foto Denkmäler im Schnee. Aus der Sammlung des Archivs der Stadt Krnov.