• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Deutsch Liebau / 788 05 Libina, okres Šumperk

Bývalý památkou v Libina

Lage von Deutsch LiebauK historii názvu obce: 1947 byla přejmenovaná Německá Libina na Horní Libini a Moravská Libina na Dolní Libinu. 01.01.1960 pak z těchto dvou osad vznikla jedna obec s názvem Libina a byla začleněna do okresu Šumperk.

Na veřejném shromáždění v zimě roku 1926 požádal rolník z Německé Libiny (dům č. 213) Robert Langer, aby byl na místě kdysi plánovaného pomníku císaře Josefa zřízen památník věnovaný hrdinům, kteří se zasloužili za svobodu a osvoboditeli sedláků Hansi Kudlichovi. Tento návrh byl přijat s nadšením nejen u samotných rolníků, ale mnohem více se zalíbil členům německého Spolku venkovské mládeže a tak byla vytvořena komise za účelem zřízení pomníku H.Kudlichovi.

Komise byla sestavena z předsedy Roberta Langera, zapisovatele Aloise Dvořáka, pokladníka Eduarda Schöna, předsedy rolnického kasina Josefa Tietzeho, předsedy Spolku venkovské mládeže Kaspara a dále z několika rolníků a členů Spolku mládeže.

Vybudováním pomníku byl pověřen místní umělec Kubíček z Moravské Libiny, ten také dokončil pomník včas a k plné spokojenosti. Jelikož nebylo povoleno použít k výstavbě původně plánované místo, tedy podstavec pomníku císaře Josefa, poskytl nezištně vhodný prostor pan Wendelin Kauer a to prostranství vedle domu č. 535 na ulici K nádraží.

Spolek venkovské mládeže si připomínal roku 1926 svou patnáctiletou existenci a tak bylo rozhodnuto, aby byl v tomto roce postaven také pomník. Již v neděli 18. června mohlo tedy proběhnout jeho odhalení za obrovské účasti obyvatelstva z blízka i daleka.

Období po druhé světové válce Kudlichova socha ve skutečnosti nepřežila. Ovšem nadále přetrvává pověst, podle níž by měla být socha uložena v jednom z okolních muzeí.

GPS-umístění pomníku: N49°52'46.108" E17°4'50.064"


Tato stránka vznikla 25.07.2011.

 

Prameny:

  • Langer, Robert: Die Entstehung des Kudlichdenkmals. In: Leitner, Hermann (Hrsg.): Deutsch Liebau. Heimatbuch. Marktgemeinde Deutsch Liebau 1935, S. 101-102.

Původ fotografie:

  • Foto eines Denkmals von Max Neugebauer. Entnommen: Leitner, Hermann (Hrsg.): Deutsch Liebau. Heimatbuch. Marktgemeinde Deutsch Liebau 1935, S. 101.