• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Leitmeritz / 412 01 Litoměřice

Ehemaliges Denkmal in Leitmeritz

Lage von LeitmeritzJak je vidět na fotografii, v Litoměřicích existoval pomník s bustou a pamětní deskou osvoboditeli sedláků Hansi Kudlichovi. Základní kámen pomníku byl položen 07.10.1923 – z iniciativy spolku zemědělců, slavnostní řeč pronesl Franz Křepek. Odhalení se poté uskutečnilo o dva roky později v neděli 13.09.1925 – slavnostní řeč pronesl opět Franz Křepek. Text s věnováním na bronzové tabuli zněl: "Osvoboditeli sedláků Hansi Kudlichovi".

Bustu vyrobil Hugo Uher z Karlových Varů.

Spolek zemědělců chtěl pomník umístit na hlavní náměstí, ale zastupitelstvo města bylo proti. Z toho důvodu byla zvolena alternativa pro umístění pomníku před reálku (školu), kde se původně nacházel Josefův pomník.


Tato stránka vznikla 01.07.2011.

 

Prameny:

  • Kudlich, Jörg: Kudlich-Denkmäler und Gedenkstätten im Sudetenland und in Niederösterreich. In: Stangler, Gottfried (Hrsg.): Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich (Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17. Mai - 22. Juni 1983). Wien 1983, S. 146-149.
  • Státní okresní archiv Litoměřice (Staatliches Bezirksarchiv in Leitmeritz), Archiv der Stadt Litoměřice, Bücher 1850-1945, Evidenznummer 133.
  • Státní okresní archiv Litoměřice (Staatliches Bezirksarchiv in Leitmeritz), Okresní úřad Litoměřice, Karton 849, Akte 18/L/271.

Původ fotografie:

  • Historisches Foto eines Denkmals, 1926. Aus der Sammlung von Jörg Kudlich.