• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Wiese bei Jägerndorf / 793 16 Zátor - Loučky

Lage von Wiese

16.11.2004 byly prověřeny informace o existenci pomníku Hanse Kudlicha nebo jeho zbytcích v rozsáhlé obci Čaková u Krnova. Ačkoliv příslušný Obecní úřad Čaková tehdy o tomto pomníku žádné informace neměl, hledání bylo podpořeno, ačkoliv se očekávaný úspěch nedostavil. Jak se později ukázalo důvodem nezdaru byl fakt, že v tento deštivý den se rozsáhlá obec neprošla až po poslední dům.

Při zpáteční bezúspěšné cestě si tlumočnice vzpomněla na to, že jí její bratr vyprávěl o tom, jak v sousední obci za nějakou stodolou leží něco, co by mohlo připomínat Kudlichův pomník. Hledalo se tedy v Zátoru a ke všeobecnému překvapení se skutečně za malou stodolou pamětní kámen s věnováním našel. Z důvodu nedosatku času bylo rozhodnuto počkat až zima pomine a toto téma otevřít znovu příští rok. Byl čas zjistit, kde původně pomník stával, jak vypadal a zda bude mít smysl jej obnovit. První cesta vedla 13.06.2005 k nalezenému pomníku v Zátoru, jenže pomník zmizel, z onoho místa se mezitím stalo staveniště. Příští den panovala při jednání na Obecním úřadě v Úvalně stísněná atmosféra, dokud se starosta Vítězslav Odložilík nezeptal: “Před Obecním úřadem je kámen, který byl dovezen ze Zátoru. Nepoznáváte jej?” Kdo by jej nepoznal? Byl to zmizelý pomník.

O pomníku byly mezitím zjištěny následující informace: Pomník se nacházel původně v dolní části Zátoru a ne v horní části, kde byl nalezen. Nacházel se u silnice vedoucí z Krnova do Bruntálu v parčíku v blízkosti domu č. 57. Prostranství bylo ca. 3x3 m velké, bylo obehnáno řetězem a za ním se nacházel keř černého bezu. S největší pravděpodobností byl pomník odstraněn, když se stavěla nová silnice z Krnova do Bruntálu. Jakmile toto bylo sděleno starostce Zátoru, vyhotovil místní kameník Bohuslav Gromnica náčrt a řekl: “To, co vyprávíte je pravda a takto pomník vypadal. Znám to z doby, kdy jsem byl malý kluk a hrával si tam”. Původní místo – dnes soukromý pozemek – na okraji obce, starostka Zátoru nabídla k přemístění pomníku do blízkosti Černé Opavy, do parku vedle silnice. Pomník byl ihned zrekonstruován a za tři měsíce se již blýskal jako dříve. Znovuvysvěcení proběhlo o rok později, dne 12.08.2006 u příležitosti výročí “Spolku přátel osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha e.V.” v nedalekém Úvalně.

GPS místa pomníku: N50°2'43.631" E17°35'18.008"


Tato stránka vznikla 22.07.2011. Poslední aktualizace 30.11.2011.

 

Prameny:

  • Gespräch mit Dolmetscherin Gerda Krzyscinova, 16.11.2004.
  • Brief von Hans Meißner, 29.03.2005.
  • Brief von Rudolf Neugebauer, 09.06.2005.

Původ fotografie:

  • Foto eines Fragmentes eines Denkmals, 2004. Foto eines Denkmals für Hans Kudlich, 2006. Walter Kudlich.