• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Niemes / 471 24 Mimoň

  • Hans Kudlich Denkmal in Niemes
  • Hans Kudlich Denkmal in Niemes

Lage von NiemesVe městě Mimoň stála na podstavci svrženého pomníku císaře Josefa II. busta představující Hanse Kudlicha. Tímto způsobem byl zřízen a poté odhalen pomník osvoboditeli sedláků.

Na volném prostranství vedle „Hotelu u Koně“ se tyčil pomník císaře Josefa II., který byl odhalen dne 18.září 1881 jako jeden z prvních v severních Čechách. Pomník vyhotovil místní sochař Josef Friedrich z kamene a to zcela ze své vlastní iniciativy, v den odhalení jej daroval městu. Slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci města a veškeré spolky; slavnostní řeč pronesl notář a poslanec Zemského sněmu Richard Müller z Mimoně. Náměstí dostalo název „Josefovo náměstí“. Po první světové válce však musel být pomník odstraněn (7.7.1923).

Zemědělský oblastní spolek se v roce 1927 rozhodl, že zřídí osvoboditeli sedláků Hansi Kudlichovi pomník. Spolek se obrátil na městskou správu s tím, zda by byla ochotna přenechat podstavec někdejšího pomníku císaře Josefa II. pro tento účel, čemuž město s radostí vyhovělo. Dne 8. května 1927 byl pomník v podobě zdařilé bronzové busty H.Kudlicha na císařově podstavci odhalen. Text s věnováním na desce není bohužel znám.


Tato stránka vznikla 05.07.2011.

 

Prameny:

  • Kudlich, Jörg: Kudlich-Denkmäler und Gedenkstätten im Sudetenland und in Niederösterreich. In: Stangler, Gottfried (Hrsg.): Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich (Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17. Mai - 22. Juni 1983). Wien 1983, S. 146-149.
  • Státní okresní archiv Česká Lípa (Staatliches Bezirksarchiv Böhmisch Leipa), Archiv der Stadt Mimoň, Karton 72, 125, 127, Geschichte der Stadt Niemes I, II, IV (Josef Tille).

Původ fotografie:

  • Historisches Foto eines Denkmals. Aus der Sammlung von Jörg Kudlich.
  • Historisches Foto einer Büste. Aus der Sammlung von Walter Kudlich.