• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Bärn / 793 05 Moravský Beroun

Moravský Beroun, Pomník císaře Josefa II
Moravský Beroun, Pomník císaře Josefa II
Zbylý základ památníku

Lage von BärnNa úpatí Křížového vrchu v Moravském Berouně stojí ještě dnes nápadný podstavec pomníku. Tento podstavec byl vyhotoven na jaře roku 1910 bruntálským kameníkem Franzem Bittmannem jako součást císařského pomníku. Na podstavec byl pak umístěn skvostný pomník, monument císaře Josefa II., který byl 14. května 1910 slavnostně odhalen. Socha v nadživotní velikosti byla odlita z bronzu v blanenských železárnách a stála 1.201,67 korun. Tento umělecký odlitek vážil 850 kg a měřil přes 2 metry. Celková suma (1.201,67 korun za odlitek, 169,60 korun za podstavec a 19,74 korun za vypracování) byla uhrazena z darů (500 korun) a z prostředků Okrašlovacího spolku o Křížový vrch. Tento pomník měl svého dřevěného "předchůdce", jehož slavnostní odhalení se konalo již 15.srpna 1898. Jednalo se tehdy o dar od Aloise Teichmanna, sedláka a berounského obchodníka s dobytkem.

Po první světové válce musel být císařský pomník zbourán dle §26 Zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50/1923, k tomu došlo v Berouně již 16.07.1923. Ve jmenovaném zákoně mladé Československé republiky byli totiž veškeré pomníky, nápisy, bysty atd. připomínající příslušníky dynastie vládnoucí v Rakousku, Uhrách, Rakousku-Uhersku či v Německé Říši označeny za nepřátelské vůči státu a museli být odstraněny. Zcela legální bylo ovšem nahradit například císaře sedláků osvoboditelem sedláků Hansem Kudlichem. To se událo i v Berouně, kde byla na císařský podstavec umístěna pamětní tabule osvoboditeli sedláků a následně byla slavnostně odhalena. Pokud důkladně srovnáme podstavec císařského pomníku s dodnes dochovaným podstavcem Kudlichova pomníku, můžeme si všimnout, že do původního podstavce je zasazen ještě jeden velký kámen. To vede k domněnce, že na podstavci stával obelisk či nějaká větší bysta. Pomník Hanse Kudlicha tedy netvořil pouze samotný osiřelý podstavec s pamětní deskou, nýbrž byl doplněn ještě nějakým symbolem. V týdeníku "Německý lidový list pro Moravu a Slezsko" v čísle 27 ze dne 5.července 1924 byla neděle 6.července 1924 popsána pod odstavcem nazvaným Severomoravská slavnost, oslava na počest H.Kudlicha, partajní den Německého svazu zemědělců následně: "v tentýž den se koná také oslava na počest Kudlicha. V 8 hodin ráno se účastníci shromáždí u Hanseleho fabriky a následně se vydají slavnostním průvodem směrem ke Křížovému vrchu. Poté bude slavnostně odhalena Kudlichova pamětní tabule."

Období po druhé světové válce přestál působivý podstavec nepoškozen a existuje dodnes. Tento Kudlichův pomník by bylo možné rekonstruovat bez velkých nákladů. Renovovaný pomník by zviditelnil dějiny regionu a jistě by se stal také ozdobou města Beroun.

GPS umístění pomníku: N49°47'46.320" E17°26'19.770"


Tato stránka vznikla 16.08.2011.

 

Prameny:

  • http://www.baern.de/Berichte%20Stadt/Baern%20Beschrbg.htm). (14.02.2011).
  • Deutsches Volksblatt für Mähren und Schlesien, 05.07.1924.
  • Lichtblau, Johann: Das Kaiser Josef II.-Denkmal. In: Bärner Ländchen 5/2010, S. 226 (Heimatkreis Bärn e.V., Langgöns).

Původ fotografie:

  • Historisches Foto eines Kaiser-Denkmals. Aus der Sammlung von Johann Lichtblau.
  • Foto eines Denkmalsockels, 13.06.2011. Walter Kudlich.