• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Zauchtel bei Fulnek / 742 01 Suchdol nad Odrou

Lage von Zauchtel bei FulpekV obecné škole v Suchdole nad Odrou byla umístěna pamětní tabule na které bylo napsáno: "Na památku přítomnosti osvoboditele od roboty Dr. Hanse Kudlicha, Suchdol nad Odrou, 7. října 1888". V tento den byla též pamětní tabule odhalena.

Dobu po první světové válce měla pamětní tabule přestát, neboť podle zákona na ochranu republiky z 19. března 1923, č. 50/1923 nebyla shledána jako protistátní. Co se s pamětní tabulí stalo po druhé světové válce není dosud známo.


Tato stránka vznikla 12.07.2011. Poslední aktualizace 20.11.2011.

 

Prameny:

  • Kudlich, Jörg: Kudlich-Denkmäler und Gedenkstätten im Sudetenland und in Niederösterreich. In: Stangler, Gottfried (Hrsg.): Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich (Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17. Mai - 22. Juni 1983). Wien 1983, S. 146-149.
  • Deutsche Volkszeitung für den Neutischeiner Kreis, 10.10.1988: Feier der Robotaufhebung in Zauchtel.
  • Státní okresní archiv Nový Jičín (Staatliches Bezirksarchiv Neutitschein), Archiv der Gemeinde Suchdol nad Odrou, Inventarnummer 4, Gedenkbuch der Gemeinde Zauchtel, S. 170.