• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Lichtewerden bei Freudenthal / 793 31 Světlá Hora u Bruntálu

Lage von LichtewerdenVe Světle Hoře se nacházel pomník císaře Josefa II., který byl vystavěný již roku 1894. Roku 1923 byl odstraněn a 13.06.1926 byl nahrazen pomníkem pro osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha. Ten vznikl postavením mohutné busty Hanse Kudlicha na císařský podstavec. Bustu vytvořil známý a úspěšný sochař Josef Obeth, který vedl od roku 1909 až do roku 1945 sochařskou dílnu ve Velké Kraši. Odpovídaje vývoji dějin byl Kudlichův pomník ihned po druhé světové válce odstraněn a nahrazen obeliskem, který připomínal sovětskou armádu, jak vypověděl starší manželský pár Čechů v roce 2006.


Tato stránka vznikla 30.05.2011. Poslední aktualizace 02.12.2012.

 

Prameny:

  • Rössler, Helmut - Gottwald, Adolf: Freudenthal und seine Kreisgemeinden. Esslingen 1991. S. 304.
  • http://www.jesenik.org/de/historie/osobnosti/8-josef-obeth-1874-1961. (01.12.2011).
  • Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově (Staatliches Bezirksarchiv in Freudenthal mit dem Sitz in Jägerndorf), Archiv der Gemeinde Světlá Hora, Gemeindechronik, Kart. 1.