• Deutsch
 • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Teplitz-Schönau / 415 01 Teplice-Šanov

Altes Foto vom Kudlich-Denkmal in Teplitz-Schönau

Lage von Teplitz-SchönauJižně od Teplic a jeho části Šanov, na Jalovčinách v někdejší obci Kladruby, byl roku 1888 postaven obelisk napamátku Hanse Kudlicha. Dne 8. září 1888, téměř přesně k čtyřicátému výročí zrušení roboty, byl pomník za přítomnosti osvoboditele doktora Hanse Kudlicha slavnostně odhalen. Pomník má tvar čtyřmetrového obelisku, jehož podstavec tvoří 150 kamenů, na němž jsou vyryty názvy okolních obcí. Kameny jsou umístěny tak, aby byly od obelisku nasměrovány k uvedenému místu vyrytému na podstavci. Nápisy jsou až na čtyři výjimky uvedeny v německém jazyce. Některé se po více jak sto letech dají jen těžko rozluštit.

Na pomníku byly umístěny čtyři desky s věnováním, jejichž texty zněly následovně:

 1. "Dne 8. září 1848 padly pouta roboty.
  Dne 8. září 1888 vznikl tento pomník."
 2. "S věrností a vděčností obyvatelé okresů Bíliny, Duchcova a Teplic."
 3. "Chceme být jednotný národ bratrů!"
 4. "Co staří v boji vydobyli, ať mladí bděle střeží "

Ve slavnostní příloze, která byla součástí "Teplicko-šanovského věstníku", je místo pomníku a jeho okolí popsáno až příliš zdobenými slovy:
 "Jalovčiny, které jsou vyšší než Doubravská hora, vládnou městu nad jihozápadem a jejich svahy se táhnou až ke knížecí zámecké zahradě. Teplice – Šanov se jeví jako rozmanitý, interesantní obraz, zámecký park, skupiny domů a samostatně stojící stavby kolem města ležící u našich nohou.
 Smysl a srdce se rozpínají a naše vjemy se vznáší až na hranici obdivu, když pohlédneme na tu velmi uchvacující krajinu kolem nás, skvostné rámy tohoto obrazu tvoří majestátní pohoří, které krajinu lemuje.  Odtud je také možné spatřit, jak dalece se táhne na západní straně teplická dolina a jihozápadně dolina bílinská. A kromě těchto dvou dolin vidíme rovněž nádherné ohrazení, dvě okázalá horská pásma rozpínající se široko daleko. Krajina, která Vás nadchne, nádherná, plná změn a plná hojného života, nezapomenutelná pro každého, kdo stál před její scenérií.

Na závěr lze ke zřízení pomníku v jeho příloze přečíst:

 1. "40. výročí zrušení roboty bude oslaveno a k této oslavě budou pozvání obyvatelé politického okresu Teplice.
 2. Bude postaven památník, do jehož podloží má každé místo okresu vsadit kámen s názvem obce.
 3. Peněžní prostředky k tomuto účelu budou obstarány ze sbírek okresních delegací, obcí a okresních spolků.
 4. Případný finanční přebytek bude použit zčásti na udržování pomníku a zbylá část bude investována do hospodářských stipendií.
 5. Bude vytvořen výkonný výbor.

"Sochařské a kamenické práce provedli pánové Anton Bauer (Teplice) aF. Kahlert (Trnovany) a zednické práce pan stavitel Heinrich Siegmund. Obec Kladruby propůjčila ochotně nejen pozemek, nýbrž podporovala dílo také zajištěním jiných potřebných prací.
Obce okresu Teplice, Duchcov a Bílina se na této akci podílely prostřednictvím úctyhodných sbírek a tak byl pomník dokončen.

Byl ustanoven následující slavnostní program:

 

 

7.září odpoledne:

 

16:00 hod:

Uvítání Kudlichova vlaku Ústí – Teplice na nádraží v Teplicích.
Cesta Hanse Kudlicha na Doubravskou horu.

 

 

 

 

20:00 hod:

Osvětlení výšiny ze strany všech obcí a míst

 

 

 

 

 

8. září

 

12:00 hod: poledne:

Obyvatelé okresů Bílina a Duchcov se shromáždí na náměstí, obyvatelé okresu Teplice na Školním náměstí v Teplicích. Zařazení obcí dle abecedního pořadí; spolky budou pochodovat za zástupci svých obcí.

 

12.45 hod:

Odchod po odzpívání jalovčinské slavnostní písni pěveckými spolky.

 

 

 

 

 

Slavnostní řeč poslance Říšské rady Dr.Emanuela Milnera a odhalení pomníku.
Pozdravení p.Kudlicha třemi děvčaty a třemi nejstaršími muži okresu.

 

 

Předání pomníku místní obci Kladruby předsedou výboru.

 

 

Převzetí pomníku ze strany obce Kladruby.

 

 

 

 

 

Společný chór: "Německá píseň."

 

 

Ukončení slavnosti.

 

Po druhé světové válce se pomník rozpadal více a více a nakonec měl být úplně odstraněn, když měl být v roce 1987 na jeho místě na Jalovčinách vybudován nový vodojem zajišťující zásobování pitnou vodou. Občané Teplic však protestovali, především geolog Dr. Norbert Krutský, a tak se jim podařilo pomník zachránit. Byl rozebrán a umístěn společně se zbývajícími 115 ze 150 kamenů přibližně 100 metrů východně od jeho původního stanoviště. Tan měl být po ukončení stavebních prací opět postaven. Co se týče kamenů, konstatoval geolog Dr. Norbert Krutský: "Částečně nesly kameny jména míst a osídlení, která bud´zmizely nebo již neexistují díky jejich připojení k městu. Pomník dokumentuje i pravopis, který byl běžný na přelomu století. Kromě převažujících německých jmen jsou zmíněny také české obce včetně jejich českého pravopisu. Při renovaci si musíme být vědomi toho, že se nejedná je o samotný obelisk, ale především o cenný materiál obklopující obelisk."

Stavitel vodojemu, ředitelství Severočeských vodáren, činil potíže s opětovným postavením Kudlichova pomníku. Starosta Teplic Jan Pohl, je měl pozvat na jednání konané dne 17. října 1990, kde měly být sjednány konečné termíny výstavby. Dostavili se ale jen ti, kteří měli zájem na obnově pomníku, a zástupci stavitele, tzn. zástupci Severočeských vodáren a kanalizací Teplice, se neobjevili. Případné náklady byly tehdy vyčísleny na 200.000 Kč, což odpovídalo přibližně 0,3% rozpočtu stavby vodojemu. Zdá se, že dohody byly ale formulovány tak, že pro stavitele neexistovala žádná vynutitelná povinnost pomník obnovit. Obnovu pomníku převzal v rámci kulturního referátu okresní úřad oddělení Školství a kultury městského úřadu Teplice a k záchraně pomníku vedla dobrovolná práce. Podle novin "Severočeský deník" vydaných dne 15.08.1991 byl pomník (včetně kamenů okolo pomníku) postaven v jeden den před jejich vydáním. Desky s věnováním byly při renovaci opatřeny dvojjazyčným nápisem, tedy českým a německým – jak můžeme spatřit na místě.

Starému lázeňskému městu Teplicím tak zůstal dochován pěkný historický pomník. Nikoliv na Jalovčiny, ani k vodojemu, nýbrž na "Kudlichov" říkají všeobecně usedlíci, když jdou na jejich návrší.

GPS-umístění pomníku: N50°37'14.556" E13°49'19.085"

 • Denkmal bei Teplit-Schönau
 • Denkmal bei Teplit-Schönau
 • Denkmal bei Teplit-Schönau
 • Denkmal bei Teplit-Schönau

Tato stránka vznikla 28.06.2011. Poslední aktualizace: 02.12.2012.

 

Prameny:

 • Kudlich, Jörg: Kudlich-Denkmäler und Gedenkstätten im Sudetenland und in Niederösterreich. In: Stangler, Gottfried (Hrsg.): Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich (Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17. Mai - 22. Juni 1983). Wien 1983, S. 146-149.
 • Teplitz-Schönauer Anzeiger 1888, Nr. 73, Festblatt.
 • Teplitzer Zeitung, 11.09.1888.
 • Deutsche Volkszeitung, 22.09.1888.

Původ fotografie:

 • Historisches Foto eines Denkmals. Aus der Sammlung von Jörg Kudlich.
 • Foto eines Wasser-Hochbehälters, 2002. Foto eines Obelisken, 2002. Foto einer Ortstafel, 2002. Foto einer Widmungstafel, 2002. Walter Kudlich.