• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Fürwitz bei Weseritz / 349 53 Vrbice u Bezdružic

Cedule s názvem obce Vrbice
Cedule s názvem obce Vrbice

Lage von Fürwitz bei WeseritzV sotva obydlené, malé, idylicky položené osadě Vrbice – dnes patřící k obci Lestkov – se nachází Kudlichův  pomník. Pomník byl kdysi vyroben v kamenictví J.Lugnera v Plané. Na návsi byl postaven pod vedením okresního vedoucího mládeže Josefa Benedikta spolkem hospodářů a německou místní mládeží z Vrbic s finančními náklady ve výši 3.500 korun. Text s věnováním zní : "Osvoboditeli sedláků Hansi Kudlichovi" – zřídil zemědělský spolek a spolek německé místní mládeže ve Vrbici v roce 1925". Odhalen byl 14.05.1925.

"Vrbice mají pomník Hanse Kudlicha, a ještě k tomu velmi pěkný", vzpomíná žena znalá místa a má pravdu, jak dokazuje pomník renovovaný v roce 2009. V roce 2007 "Spolek přátel osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha e.V." oslovil starostu Lestkova z důvodu renovace. V roce 2009 obdržela obec dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj pro venkovskou oblast, aby opravila malé pomníky krucifixy umístěné u polí. Touto podporou a vlastními prostředky obec v roce 2009 obnovila pomník Hanse Kudlicha ve Vrbici a nechala jej zazářit. Děkujeme!

GPS-umístění pomníku: N49°54'44.329" E12°53'1"

Hans-Kudlich-Denkmal in Fürwitz (2007)
Hans-Kudlich-Denkmal in Fürwitz (2007)
Seitenansicht des Denkmals
Seitenansicht des Denkmals

Tato stránka vznikla 03.06.2011. Poslední aktualizace: 03.12.2011.

 

Prameny:

  • Kudlich, Jörg: Kudlich-Denkmäler und Gedenkstätten im Sudetenland und in Niederösterreich. In: Stangler, Gottfried (Hrsg.): Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich (Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17. Mai - 22. Juni 1983). Wien 1983, S. 146-149.
  • Státní okresní archiv Tachov (Staatliches Bezirksarchiv in Tachau), Archiv der Gemeinde Vrbice u Bezdružic, Inventarnummer 1, Gedenkbuch der Gemeinde Vrbice [1923]-1940.
  • http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/opravit-pomniky-pomohla-statni-dotace20091104.html. Aufsatz von Jiří Kohout. (03.12.2011).

Původ fotografie :

  • Foto einer Ortstafel, 2007. Foto eines beschädigten Denkmals, 2007. Foto eines schief stehendes Denkmal, 2007. Walter Kudlich.