• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Saaz / 438 01 Žatec

Foto des ehemaliges Denkmals in Saaz

Lage von SaazJiž 14. října 1888 byl slavnostně položen základní kámen k pomníku v Žatci. Hans Kudlich se na oslavách podílel osobně. Místo na rozcestí Wussinovi aleje a ulice Holletitzer bylo dobře zvoleno: leželo uprostřed zeleně v parku, ale přeci jen na nápadném místě, které na sebe poutalo pohledy kolemjdoucích. Pomník se skládal z imposantního podstavce, na kterém byl umístěn obelisk. Na čtyřech stranách podstavce byly připevněny mramorové desky s věnováním a výčtem početných dárců.

Věnování na desce znělo: "Ke vzpomínce na zrušení roboty." Na desce ležící na protější straně stálo jadrné rčení: "Sedláci, neohýbejte svoji šíji – Kudlich". Na dvou zbývajících protilehlých deskách byli uvedeni sponzoři pomníku. Byla to značná řada obcí, zemědělských spolků a organizací, které zde byly jmenovány – důkaz toho, jak velký ohlas si získal Kudlich a jeho osvoboditelský čin právě na žateckém venkově.

Pro úplnost je uveden následně text s výčtem sponzorů z obou desek:

"Na výstavbě se podílelo krajské zastupitelství Žatec a další obce žateckého okresu: Bezděkov, Dobřičany, Trnovany, Drahomyšl, Zahoři, Velichov, Dubčany, Velký Holedeč, Malý Holedeč, Hořetice, Hradiště - Kounov, Kličín, Liběšice, Libočany, Hůrky, Líčkov, Nové Sedlo, Chudeřín, Přeskaky, Roztyly, Radičeves, Žatec,Zálužice, Olbramovice, Soběsuky, Vadkovice, Vikletice, Staňkovice, Stekník, Deštnice, Čejkovice, Tvršice, Větrušice, Veletice, Velemyšleves, Truzenice, Vysočany."

Na výstavbě se podílelo krajské zastupitelství Postoloprty a další obce okresu Postoloprty: Levonice, Lipno, Lipenec, Lišany, Horka, Malnice, Blažim, Počerady, Postoloprty, Březno, "Třískolupy, Skupice, Strkovice, Tatina, Břvany, Bitozeves. Dále se podílely tyto zemědělské spolky okresu Žatec a Postoloprty: Zemědělské kasino Velké Černice, Hořetice, Liběšice, Minice, Nehasice, Nové Sedlo a Zálužice a Zemědělská krajská záložní spořitelna v Žatci."

Jak dlouho stál pomník v Žatci, není známo, roku 1945 měl být zničen. Všechny čtyři desky však zůstaly dodnes dochovány v dobrém stavu, a to na budově muzea v Žatci.


Tato stránka vznikla 08.07.2011.

 

Prameny:

  • Kudlich, Jörg: Kudlich-Denkmäler und Gedenkstätten im Sudetenland und in Niederösterreich. In: Stangler, Gottfried (Hrsg.): Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich (Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17. Mai - 22. Juni 1983). Wien 1983, S. 146-149.
  • Schranz, Inge: Nochmals: Das Kudlich-Denkmal in Saaz. In: Heimatbrief Saazerland, Folge 566, Juni 1986. Forchheim 1986, S. 6.
  • Saazer Zeitung, 17.10.1888.
  • Reichenberger Zeitung, 19.10.1888.

Původ fotografie:

  • Historisches Foto der Feier des 100. Geburtstages von Hans Kudlich am HK-Denkimal in Saaz. Aus der Sammlung von Jörg Kudlich.