• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

9020 Schloss Krastowitz bei Klagenfurt, Kärnten - Zámek Krastowitz u Klagenfurtu, Korutany

  • Hrad Krastowitz v Klagenfurtu, Korutany - Zámek Krastowitz u Klagenfurtu, Korutan
  • Hrad Krastowitz v Klagenfurtu, Korutany - Zámek Krastowitz u Klagenfurtu, Korutan

Lage von Schloss Krastowitz bei KlagenfurtSelský vzdělávací dům - Zámek Krastowitz u Klagenfurtu, je vzdělávacím centrem Hospodářské komory pro Korutany. Úkolem vzdělávání je jeho rozmanitá nabídka pro selky, sedláky, selskou mládež v Korutanech a pro obyvatele venkovských oblastí, aby se vzdělávali v oblasti osobní, odborné a kulturní.

Sepp Ertl, zakladatel a dlouholetý předseda pracovního týmu rakouských černostrakatých zemědělců, z Uggowitze u Weißensteinu v Korutanech viděl ve svém snažení do budoucna smysl, ale současně si byl neustále vědom minulosti jako základu pro současnost a budoucnost. Patří to ke  všeobecnému postoji. Proto má  z jeho pohledu zůstat ve všeobecném povědomí zachování především osvobození sedláků v revolučním roce 1848 a z toho plynoucí hospodářské a sociální transformace jako výrazný vývojový krok v oblasti zemědělství. Zasadil se o to, aby byly zachovány pomníky připomínající Hanse Kudlicha. Vybral příspěvky na obnovu rozhledny Hanse Kudlicha v Úvalně. Snažil se o vystavění dalšího z pomníků a to v Korutanech, jako symbolu vzpomínky a připomenutí.

V pátek, 29. června 2001 byl slavnostně odhalen pomník Hanse Kudlicha před selským vzdělávacím domem - zámek Krastowitz. Sepp Ertl, iniciátor a zakladatel pomníku uvítal hosty. Srdečný pozdrav na uvítanou přednesl i prezident Korutanské hospodářské komory pan Walfried Wutscher a poté bývalý zemský hejtman Korutan, Dr. Jörg Haider. Jörg Kudlich referoval o „Hansi Kudlichovi a jeho díle“. Následná slova díků vyjádřil předseda sdružení „Spolek přátel osvoboditele sedláků HANSE KUDLICHA“, pan Walter Kudlich. Hudba byla zajištěna hudebními tělesy, vystoupila krojová kapela Weißenstein s mužským sborem Weißenstein-Lansach.

Na bronzové tabuli je uvedeno: „Odkaz nezávislosti a svobody – závazek rolnické budoucnosti – Korutany 2001“.

Pomník vytvořil sochař M. Odin Wiesinger z Andorfu / Horní Rakousko.

GPS místa pomníku: N46°38'49.42" E14°21'13.88"


Tato stránka vznikla 19.11.2011.

 

Prameny:

  • Kudlich, Jörg: Kudlich-Denkmäler und Gedenkstätten im Sudetenland / heute Tschechische Republik, in Österreich, in Deutschland und in den USA. (S. 1-5). Stand 02.05.2004, nicht veröffentlicht.
  • Einladung - Festfolge, 29.06.2001.
  • www.schlosskrastowitz.at/basics/C18. (19.11.2011).

Původ fotografie:

  • Foto eines Denkmals und einer Person (Sepp Ert)l, 2001. Foto eines Denkmals, 2005. Walter Kudlich.