• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

1010 Wien - Vídeň

Myslete na desce Johna Kudlicha ve Víden

Lage von WienV Dolnorakouském paláci ve Vídni, v Herrengasse 13, se ve dvorním traktu nachází kamenná pamětní deska Hanse Kudlicha, jež byla Sudetoněmeckým domovským spolkem zřízena v roce 1928. Na desce je umístěn vypouklý portrét Hanse Kudlicha a orajícího zemědělce s textem: "1823 – 1917 Osvoboditeli sedláků Hansi Kudlichovi". Věnování ve zveršované podobě zní takto:

Dílo jeho jako zrno vzklíčilo,
vstříc slunci se blížilo.
Láska jeho svobodu nám dala,
volnost světu zanechala.
Zloba jeho řetězy trhá,
je konec životu,
jenž nás do nesvobody vrhá.

Ve dvorním traktu Dolnorakouského paláce naproti pamětní desky Hanse Kudlicha se nachází pomník Friedricha Wilhelma Raiffeisena (1818-1888). Raiffeisen byl obecním úředníkem, do dějin ovšem vstoupil jako významný zastánce sociálních reforem. Rozpoznal problémy venkovanů, jež byly způsobeny neúrodou nebo lichvářstvím. Z těchto důvodů  založil "Flammersfelderův pomocný spolek na podporu nemajetných rolníků" a později "Heddesdorferovu záložnu". Tato pokladna byla příkladem a předchůdcem mnoha družstevních bank na celém světě, které dnes nesou jeho jméno.

GPS místa pomníku: N48°12'35.36" E16°21'52.86"


Tato stránka vznikla 23.11.2011.

 

Prameny:

  • Kudlich, Jörg: Kudlich-Denkmäler und Gedenkstätten im Sudetenland und in Niederösterreich. In: Stangler, Gottfried (Hrsg.): Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich (Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17. Mai - 22. Juni 1983). Wien 1983, S. 146-149.
  • http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Raiffeisen. (23.11.2011).

Původ fotografie:

  • Foto einer Gedenktafel, 2011. Walter Kudlich.