• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Impressum

Provozovatel internetových stránek / osoba odpovědná za obsah

Freundeskreis Bauernbefreier HANS KUDLICH e.V.
Předseda: Walter Kudlich
Haydnstr. 14
D - 84489 Burghausen

Phone: +49 (0)8677 5112
E-Mail: info@hans-kudlich.eu
Internet: www.hans-kudlich.eu


Hosting & Webdesign

Systemmarketing GmbH
INTERNETSERVICE
Managing Director: Stephan Dittrich
Blütenweg 5a
84518 Garching a. d. Alz, Germany

Phone: +49 (0)8634 / 984179
Telefax: +49 (0)8634 / 984203
E-Mail: info@systemmarketing.com
Internet: www.systemmarketing.com


Images from external sources (picture credits)

 


Odpovědnost za správnost obsahu stránek

Obsahy textů byly vytvořeny s nejlepším vědomím a svědomím. Provozovatel internetových stránek nepřebírá odpovědnost za správnost, úplnost, aktuality a kvalitu poskytovaných informací. Vyskytnou-li se škody jakéhokoliv druhu v souvislosti s použitím nebo využitím  informací, které jsou k dispozici, vylučují se nároky na uplatnění odpovědnosti. Při porušení práva  bude odpovědnost stanovena od doby zjištění konkrétního porušení práva. Obsahy, kterých se porušení práv bude týkat, budou po jejich zjištění  ihned odstraněny.


Odpovědnost za link

 


Autorské právo

Veškerý obsah těchto internetových stránek podléhá autorskému právu. Použití obsahu nebo jeho částí není přípustné, vyžaduje se souhlas provozovatele stránek. To platí rovněž pro autorská práva třetí osoby. V případě protiprávního jednání si poskytovatel služby vyhrazuje právo na jeho oznámení.  Vyskytne-li se i přes veškerá preventivní opatření porušení autorských práv, žádáme o oznámení této skutečnosti. V případě oprávněného zjištění porušení práv budou příslušné obsahy neprodleně odstraněny.


Dispute resolution

The European Commission provides a platform for the online dispute resolution (OS).
You can find the platform on: http://ec.europa.eu/consumers/odr.


Consumer dispute resolution law

We are not obliged and not willing to take part in dispute resolution proceedings in Consumer Arbitration Board.