• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

"O nás" aneb

"O Spolku přátel osvoboditele sedláků HANSE KUDLICHA"

V 80. letech se na rozhledně v Úvalně objevily velmi závažné škody, které narušovaly stabilitu rozhledny, ba dokonce ohrožovaly její další existenci. S ohledem na historické pozadí vzniku tohoto památníku nemohla být jistě prvním navrhnutým řešením jeho demolice, rozhlednu měla zachránit co možná nejrychlejší sanace, jejíž náklady sahaly dle předložených nabídek až k 220.000 DM. Ačkoliv se obec Úvalno a příslušný Úřad pro vzdělávání a sociální záležitosti města Krnova hlásil k povinnosti postarat se o bezpečnost provozu rozhledny, přesáhly samotné náklady i přes podporu obcí možnosti soukromé osoby. Poté co bylo zpracování žádosti o finanční příspěvky německými úřady odloženo na později a při dotazu bylo dokonce zpětně naznačeno, že motivem sanace by mohl být úmysl zviditelnit vlastní jméno soukromé osoby, bylo zřejmé, že iniciativu soukromých osob bude muset zaštítit právní osoba s pracovním názvem, má-li být úspěšná.

19.07.1997 byl v Mnichově založen "Spolek přátel osvoboditele sedláků HANSE KUDLICHA". Spolek byl zanesen do rejstříku Městského soudu v Mnichově a následně byl uznán finančním úřadem v Mühldorfu jako obecně prospěšný. Paragraf 2, účel a úlohy, definuje:

  • "Účelem spolku je s pomocí vhodných prostředků zachovat v živé paměti vzpomínku na osvoboditele sedláků Dr.Hanse Kudlicha a na jeho životní dílo spjaté s lidem.
  • Významu stanov bude dokonáno především prostřednictvím znovuobnovení památné rozhledny Hanse Kudlicha v Úvalně u Krnova / Sudetské Slezsko, v němž by mělo být zřízeno pamětní místo v podobě muzea."

Stanovy neobsahují informace, že je spolek nadstranický, neboť zakladatelé považovali toto za samozřejmé. Mimo to není spolek vázán světonázorově či konfesně. Potřebuje jen toliko darů, aby mohl pracovat odpovídaje svým stanovám.

Při posledních volbách v roce 2009 byli do představenstva spolku zvoleni:

  • předseda: Walter Kudlich, Burghausen, Německo
  • zástupce: Adolf Riautschnig, Glanegg, Rakousko
  • další člen představenstva: Zdenek Mateiciuc, Odry, česká republika

V současné době čítá spolek 76 členů, je mezi nimi 48 Němců, 16 Rakušanů, 9 Čechů, 2 Američané a 1 Kanaďan.

Spolek se pokoušel a pokouší se i nadále dostát svým úlohám:

  • v roce 2000 byla ukončena sanace rozhledny,
  • restauroval pomníky H. Kudlicha nebo se na obnově podílel,
  • přednáší o osvoboditeli sedláků Hansi Kudlichovi a
  • umístí na internet tyto webové stránky.

 

Tato stránka vznikla 28.01.2012.