• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Pomníky a pamětní tabule věnované Hansi Kudlichovi

Památník na zámku v Klagenfurtu Krastowitz

K dnešnímu dni 15.01.2012 existuje 76 pomníků resp. pamětních tabulích, které připomínají zásluhy a zároveň uctívají osobu Hanse Kudlicha. Jsou nebo se nacházely v Česku, Rakousku, Německu a v USA. V Rakousku se nachází 10 pomníků, v Německu a v USA po jednom pomníku. Mnohem větší počet, 64 pomníků resp. pamětních tabulí bylo odhaleno na území České republiky - téměř výlučně v oblastech, které byly do konce druhé světové války obývány Němci. Z těchto pomníků se dochovalo 16 nazvaných pomníky Hanse Kudlicha, částečně jsou v pozoruhodně dobrém stavu a 4 pomníky byly přetvořeny. Z dalších 4 pomníků se dochovaly jen části a bohužel 40 pomníků resp. pamětních tabulí již neexistuje a jsou považovány za ztracené.

V dobách monarchie nebylo zvykem uctívat občana původem ze selského stavu ještě za jeho života a nechat mu vystavět pomník. Osvoboditeli sedláků Hansi Kudlichovi bylo za jeho života v rodné zemi věnováno pozoruhodných 17 pomníků resp. pamětních tabulí a po jeho smrti 36 a dalších 11 pomníků, jejichž rok odhalení není bohužel znám. V Rakousku odhalil během svého života jednu pamětní desku a zřejmě ještě další dvě, ale tato skutečnost není bohužel zdokumentována. Navíc bylo sedm jiných pomníků a pamětních tabulí odhaleno v Rakousku až po smrti Hanse Kudlicha, u příležitosti památky osvobození sedláků od roboty. Pomník v Německu a v USA vznikl v roce 2000 resp. 1990.

Přiložený přehled Kudlichových pomníků je snahou o přiblížení každého z nich a jeho historie.  Cílem je zpřístupnit toto téma široké veřejnosti. Pokud by se tato webová stránka využívala v hodinách dějepisu, byl by to krásný úspěch. Bohužel v některých případech nejsou materiály kompletní, a očekáváme živou odezvu. Uvítáme další informace, připomínky a zvláště dobové fotografie. Máme za to, že existovaly další pomníky věnované Hansi Kudlichovi.

Pomníky jsou řazeny podle německých názvů a německé abecedy, odpovídají historickým skutečnostem, které se udály a o které se opírají historici v podobných případech. Uvedená řazení pomníků byla konzultována s odborníky. Taktéž pořadí míst a obcí byly odsouhlaseny a proto není důvod k diskuzím.

 

Poděkování patří:

  • Jörgu Kudlichovi, který bohužel v roce 2009 zemřel. V roce 1983 vytvořil přehled 51 známých pomníků a seznam postupně doplňoval.
  • Prof. Dr. Pavlu Kladiwovi a Dr. Andree Pokludové z Filozofické fakulty Ostravské univerzity za poskytnutí mnoha cenných informací.
  • Překladatelce Karin Bětíkové, která byla nápomocna při vytvoření dvojjazyčných webových stránek.
  • Obci Úvalno, starostovi Ing. Radku Šimkovi a jeho zástupci Ing. Vítězslavu Odložilíkovi za finanční zajištění překladatelské činnosti.

 

Tato stránka vznikla 28.01.2012.